Protetika

Protetické náhrady umožňujú pacientom nahradiť chýbajúce zuby alebo chýbajúcu časť zuba. Pri rozsiahlych defektoch chrupu je možné upraviť výšku, typ zhryzu aj farbu zubov. Na našej klinike Vám navrhneme individuálny plán liečby s ohľadom na Vaše finančné možnosti.

Korunky

V prípadoch výraznej straty zubného tkaniva je niekedy nutné pristúpiť ku komplexnejšiemu riešeniu stratenej časti zuba, či už v dôsledku kazivého procesu alebo traumy. Pravé korunky predstavujú vynikajúce estetické a funkčné riešenie.

 

Podľa použitého materiálu sa rozdeľujú na:

  • Živicové: nízke ceny, rýchlo zhotoviteľné, ale pre fragilitu predstavujú len dočasné riešenie, hlavne v estetickej frontálnej oblasti.
  • Kompozitné: nízke ceny, rýchlo zhotoviteľné, trošku pevnejšie ako živicové. Vo všeobecnosti sa používajú hlavne na krátku dobu.
  • Porcelánové: predstavujú dokonalé spojenie s vlastným zubom, estetickosť a funkčnosť, hlavne vo frontálnej časti chrupu.
  • Zlaté: predstavujú silne funkčnú jednotku, ale pre farbu sa zhotovujú výhradne do zadnej časti chrupu.
  • Bondované: benefitujú estetickosťou porcelánu a pevnosťou kovu, takže ich výhradné miesto je v zadných partiách chrupu.
  • Zirkónové: predstavujú jednu z najestetickejších koruniek vôbec a s použitím CAD/CAM technológie majú najtesnejšie a silné spojenie.

Fazetky - Veneers

Fazetka je tenká vrstva porcelánu, ktorá sa bonduje na zub, ktorý je zafarbený, odštiepený prípadne krivý. Fazety dajú ideálny tvar a farbu Vašim zubom, dokonca môžu byť použité na prekrytie úzkej medzery medzi pôvodnými zubami.

Mostíky

V prípade, že pacient príde o jeden alebo viac zubov z akéhokoľvek dôvodu, vzniká v zubnom oblúku rôzne veľká medzera. Mostík si svoje meno vyslúžil tým, že nahradí chýbajúce zuby a je ukotvený na obrúsených pilierových zuboch, ktoré sú väčšinou na okraji medzery. Keďže sú takéto defekty veľmi neestetické a navyše taký chrup i stráca funkčnosť, je potrebné po strate zuba čo najskôr vytvoriť protetickú náhradu.

Celkové a čiastočné snimateľné náhrady

Protézy naďalej zastávajú dôležité miesto pri riešení kompletných či čiastočných strát zubov hornej a dolnej čeluste. Majú rôznu formu, či už klasicky živicové alebo chromkobaltové. Valplast tiež predstavuje možné riešenie u ľudí ťažko si privykajúcich na tvrdosť a nepružnosť klasických živicových protéz. Dôlezitú úlohu zastávaju aj ako nadstavbové riešenie implantátov. Technické riešenia sa individuálne prispôsobujú konkrétnemu pacientovi s konkrétnou situáciou tak, aby ani Vaši najbližší nespoznali, že ste nositeľom snímateľnej náhrady.